Karaite Bibliography

Export 16 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is D  [Clear All Filters]
2017
Abkowicz, Mariola. "Diariusz trocki jako źródło do badań nad historią samorządu trockiego oraz społeczności karaimskiej w Trokach w latach 1918–1927." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 6 (2017): 201-223.
Muchowski, Piotr, Maciej Tomal, Arie Yariv, Rafał Witkowski, and Anna Sulimowicz. Dokumenty historii karaimów polsko-litewskich. Edycja krytyczna wybranych rękopisów w językach hebrajskim, łacińskim i polskim. In Prace Karaimoznawcze 7, Edited by Piotr Muchowski and Anna Sulimowicz. Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich UAM; Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, 2017.
2011
Németh, Michał. "A Different Look at the Lutsk Karaim Sound System (from the Second Half of the 19th Century on)." Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 128 (2011): 69-101.
2009
Stachowski, Kamil. "The Discussion on Consonant Harmony in Northwestern Karaim." Türkbilig, no. 18 (2009): 158-193.
2008
Varol, Duygu. A Disappearing Community: Crimean Karaites. Ankara: Middle East Technical University of Ankara, 2008.