Karaite Bibliography

Export 4 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is U  [Clear All Filters]
2020
El'yashevich, Vyacheslav. "Unknown Karaite Play "Babachygym" And Its Historical and Cultural Value [Неизвестная караимская пьеса «Бабачыгым» и ее историко-культурное значение]." Voprosy krymskotatarskoj filologii, istorii i kulʹtury [Вопросы крымскотатарской филологии, истории и культуры] 9 (2020): 101-107.
2016
Muchowski, Piotr, and Maciej Tomal. Uchwały i dokumenty gminne karaimów polsko-litewskich z lat 1553-1830: Edycja krytyczna [Resolutions and Community Documents of the Polish-Lithuanian Karaites from 1553 to 1830: A Critical Edition]. In Prace Karaimoznawcze 4, Edited by Piotr Muchowski and Anna Sulimowicz. Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich UAM; Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, 2016.
Pełczyński, Grzegorz. "Urszula Wróblewska, Działalność kulturalno-oświatowa Karaimów w Drugiej Rzeczypospolitej, Trans Humana, Białystok 2015, ss. 256." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 5 (2016): 241-242.
2011
Németh, Michał. Unknown Lutsk Karaim Letters in Hebrew Script (19th-20th Centuries). A Critical Edition. Kraków: Jagiellonian University Press, 2011.