Karaite Bibliography

Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is X  [Clear All Filters]
2011
Türk, Ahmet. "XVII. yüzyıl Kırım Hanlığı kadı sicillerinde Museviler üzerine notlar [Notes about Jews in the Crimean Khanate’s Court Records from 17th Century]." In Uluslararası Karay Calışmaları Sempozyumu Bildirileri (5-8 Nisan 2010) / International Symposium on the Karaite Studies (05-08 April, 2010), edited by Mehmet Alpargu, Yücel Öztürk and Bilal M. Çelik, 377-394. Bilecik: Bilecik Üniversitesi Yayınları, 2011.