Karaite Bibliography

Export 29 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is P  [Clear All Filters]
2012
Sulimowicz, Anna. "Polscy turkolodzy Karaimi: Od przedmiotu do podmiotu badań naukowych [Polish Karaite Turkologists: From the Object to the Subject of Scientific Research]." In Karaimi, edited by Beata Machul-Telus, 119-144. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2012.
Németh, Michał. "Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość Karaimskiej Działalności Kulturalnojęzykowej [Past, Present and Future of Karaim Culture and Language Activity]." In Karaimi, edited by Beata Machul-Telus, 206-229. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2012.
2011
Arık, Sabire. "Polonya topraklarında yaşayan Karaylar (Karaim) [Karaites Living in the Territory of Poland]." In Uluslararası Karay Calışmaları Sempozyumu Bildirileri (5-8 Nisan 2010) / International Symposium on the Karaite Studies (05-08 April, 2010), edited by Mehmet Alpargu, Yücel Öztürk and Bilal M. Çelik, 285-306. Bilecik: Bilecik Üniversitesi Yayınları, 2011.
2008
Akhiezer, Golda, and Dan D. Y. Shapira. "People from Outside Buried in Cufut-Qal'eh [יוצאי ערים אחרות הטמונים בצ'ופוט-קלעה]." In The Tombstones of the Cemetery of the Karaite Jews in Cufut-Qal’eh (the Crimea): Report of the Ben-Zvi Institute Expedition: A Collection of Studies [מצבות בית העלמין של היהודים הקראים בצ'ופוט-קלעה, קרים], edited by Dan D. Y. Shapira, 264-272. Yerushalayim: Yad Ben-Zvi , 2008.

Pages