Karaite Bibliography

Export 913 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
Smętek, Dorota. Crimean Karaim Version of Melukhat Sha'ul. Critical Edition and Linguistic Analysis. In Turkic Studies, Edited by Henryk Jankowski. Vol. V. Poznań: Department of Asian Studies - Section of Turkic, Mongolian and Korean Studies at Adam Mickiewicz University, 2015.
Aqtay, Gulayhan, and Henryk Jankowski. A Crimean Karaim-English Dictionary. In Prace Karaimoznawcze. Vol. 2. Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich UAM, 2015.
Smętek, Dorota. "Crimean Karaite Translation of a Hebrew Drama Melukhat Sha’ul as an Example of Rabbinic Literature’s Influence on Literary Activity of the Crimean Karaites." Jewish History Quarterly [Kwartalnik Historii Żydów] 244/4 (2012): 520-529.
Babin, Borys, and Anna Prykhodko. "Crimean Karaites and Krymchaks as Indigenous Peoples of Crimea in the Modern Conditions." Global Journal of Anthropology Research 4 (2017): 8-16.
Kizilov, Mikhail. "Crimean Museum Collections as a Source of Information on Jewish History, Religion, Culture, and Everyday Life." Moreshet Israel 16 (2018): 67-91.
Jankowski, Henryk. "Crimean Turkish Karaim and the Old North-Western Turkic Tradition of the Karaites." Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 68, no. 2 (2015): 199-214.
Sugrobova, Yuliya. "Cвоеобразие тюркской традиции устного народного творчества в социокультурном пространстве Крыма [The peculiarity of Turkic folklore tradition reflected socially and culturally in Crimean society]." Педагогика искусства [Art education], no. 2 (2014): 15-18.
Kropotova, Natalya. "Cистема рифмовки «мани» и «чынъ» в фольклоре крымских караимов [The Rhyme System "mani" and "chyn" in the Folklore of the Crimean Karaites]." В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии [In the World of Science and Art: Questions of Philology, Art and Culture], no. 48 (2015): 124-133.
D
Olach, Zsuzsanna. "Debated issues in Karaim Hebrew orthography." Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 68, no. 2 (2015): 183-197.
Tuori, Riikka. "Defining Karaite Faith in Early Nineteenth-Century Europe: A Poem on the Five Principles of Faith." Frankfurter Judaistische Beiträge 39 (2014): 83-101.
Abkowicz, Mariola. "Diariusz trocki jako źródło do badań nad historią samorządu trockiego oraz społeczności karaimskiej w Trokach w latach 1918–1927." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 6 (2017): 201-223.
Schreiner, Stefan. ""Die zweyte Secte der heutigen Juden" : die Karäer in Johann Jacob Schudts "Jüdische Merckwürdigkeiten"." Judaica 71, no. 1 (2015): 1-20.
Schreiner, Stefan. ""Die zweyte Secte der heutigen Juden" : die Karäer in Johann Jacob Schudts "Jüdische Merckwürdigkeiten"." Judaica 70, no. 4 (2014): 376-398.
Sadan, Arik. "Differences and Similarities Between Christian and Karaite Translations of the Bible into Arabic: The Case of the Book of Job." Journal of Eastern Christian Studies 70, no. 1-2 (2018): 7-33.
Németh, Michał. "A Different Look at the Lutsk Karaim Sound System (from the Second Half of the 19th Century on)." Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 128 (2011): 69-101.
Varol, Duygu. A Disappearing Community: Crimean Karaites. Ankara: Middle East Technical University of Ankara, 2008.
Stachowski, Kamil. "The Discussion on Consonant Harmony in Northwestern Karaim." Türkbilig, no. 18 (2009): 158-193.
Sulimowicz, Anna. "A Document on the Economic Status of the Lutsk Karaites in the Mid-19th century." Karaite Archives 2 (2014): 177-200.
Vasilyeva, Olga. "Documents in the Firkovich Collection: Valuable Sources on the History of the Jewish Communities in Europe and the Middle East from the 12th to the 19th century." Karaite Archives 2 (2014): 201-220.
Muchowski, Piotr, Maciej Tomal, Arie Yariv, Rafał Witkowski, and Anna Sulimowicz. Dokumenty historii karaimów polsko-litewskich. Edycja krytyczna wybranych rękopisów w językach hebrajskim, łacińskim i polskim. In Prace Karaimoznawcze 7, Edited by Piotr Muchowski and Anna Sulimowicz. Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich UAM; Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, 2017.
Wróblewska, Urszula. Działalność kulturalno-oświatowa Karaimów w Drugiej Rzeczypospolitej [Cultural and Educational Activities of the Karaites in Second Polish Republic]. Białystok: Trans Humana, 2015.
Abkowicz, Mariola. "Działalność organizacyjna Karaimów z pierwszej fali emigracji rosyjskiej w przededniu II wojny światowej na podstawie korespondencji z hachanem Serają Szapszałem." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 3 (2014): 7-24.
Sulimowicz, Anna. "Działalność społeczna i edukacyjna Koła Pań Karaimskich w Haliczu [The Social and Educational Activities of the Karaite Ladies’ Association in Halicz]." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 4 (2015): 79-100.
Tyszkiewicz, Jan. "Dzieje Karaimów w państwie polsko-litewskim do końca XV wieku i ich związki z Krymem [The History of the Karaites in the Polish-Lithuanian State till the end of 15th century and their Relations with the Crimea]." In Karaimi, edited by Beata Machul-Telus, 11-24. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2012.
E
Niessen, Friedrich. "Early Karaite Grammatical Thought As Reflected In A Commentary On Hosea." In From a Sacred Source; Genizah Studies in Honour of Professor Stefan C. Reif, edited by Ben Outhwaite and Siam Bhayro, 219-235. Leiden: Brill, 2010.

Pages