Karaite Bibliography

Export 913 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
F
Muchowski, Piotr. Folk Literature of Polish-Lithuanian Karaites: Manuscript Abkowicz 3, Part 2. Paris: Editions Suger Press, Revue Européenne des Etudes Hebraïques, 2013.
Akhiezer, Golda. "The Folklore of Eastern European Karaites." In Encyclopedia of Jewish Folklore, edited by Hayya Bar-Itzhak, 293-298. Vol. 1. Armonk, New York: M. E. Sharpe Publishers, 2013.
Muchowski, Piotr. "Folklore of the Karaites in Lithuania: the Yehuda Bezekowicz Manuscript from Troki, 1873." Karaite Archives 2 (2014): 75-89.
Öztürk, Yücel. "From Tavrida to Crimea: the Terms of Crimea and Karaim in Historical and Etymological Perspectives." In Uluslararası Karay Calışmaları Sempozyumu Bildirileri (5-8 Nisan 2010) / International Symposium on the Karaite Studies (05-08 April, 2010), edited by Mehmet Alpargu, Yücel Öztürk and Bilal M. Çelik, 111-130. Bilecik: Bilecik Üniversitesi Yayınları, 2011.
Ratajczyk, Maciej. "Funeral and Mourning Rituals in Halicz in the Yoke of Tradition Short Story: Evaluating Reuven Fahn’s Account in Terms of Facts." Jewish History Quarterly [Kwartalnik Historii Żydów] 272, no. 04 (2019): 969-983.
G
Zawanowska, Marzena. "Gdzie się podział Anan? Jehuda ha-Lewi i jego nowatorska rekonstrukcja początków karaizmu Księga Kuzari, rozdz. III, 64–67 – próba przekładu i interpretacji." Jewish History Quarterly [Kwartalnik Historii Żydów] 266, no. 2 (2018): 233-289.
Sasson, Ilana. " Gender Equality in Yefet Ben ʿElī's Commentary and Karaite Halakhah." AJS Review 37, no. 1 (2013): 51-74.
Kull, Leon, and Adam J. Levin. The Genetic Signatures of East European Karaites In Jewish Genetics: Abstracts and Summaries. Khazaria.com, 2013.
Brook, Kevin Alan. "The Genetics of Crimean Karaites." Karadeniz Araştırmaları 42 (2014): 69-84.
Rustow, Marina. "The Genizah and Jewish Communal History." In "From a Sacred Source" : Genizah Studies in Honour of Stefan C. Reif, edited by Ben Outhwaite and Siam Bhyro, 289-317. Vol. 42. Études sur le Judaïsme médiéval 42. Leiden; Boston: Brill, 2010.
Tirosh-Beḳer, Ofrah. Ginze Ḥazal ba-sifrut ha-Ḳaraʼit bi-yeme ha-benayim [גנזי חז״ל בספרות הקראית בימי הביניים]. Yerushalayim: Mosad Byaliḳ : Merkaz Ben-Yehudah le-ḥeḳer toldot ha-lashon ha-ʻIvrit, ha-Universiṭah ha-ʻIvrit bi-Yerushalayim, 2011.
Witkowski, Rafał. "Glossa do karaimskiej sfragistyki. Projekty pieczęci organizacji karaimskich w Polsce przed drugą wojną światową [A Gloss for Karaite Sigillography. Designs for Seals Used by Karaite Organizations in Poland before World War II]." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 4 (2015): 127-144.
Kaleta, Petr. "Gminy karaimskie XIX wieku jako dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów [Karaim Communities in the 19 th Century: Heritage of the Polish–Lithuanian Commonwealth]." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 6 (2017): 119-134.
Khan, Geoffrey. "Grammarians: Karaite." In Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, edited by Geoffrey Khan, 76-82. Vol. 2. Leiden/Boston: Brill, 2013.
Khan, Geoffrey. "The Grammatical Commentary on Hosea by the Karaite Yūsuf ibn Nūḥ." In Studies on the Text and Versions of the Hebrew Bible in Honour of Robert Gordon, edited by Geoffrey Khan and Diana Lipton, 387-418. Leiden: Brill, 2012.
Khan, Geoffrey. "The Grammatical Commentary on Hosea by the Karaite Yūsuf ibn Nūḥ." In Studies on the Text and Versions of the Hebrew Bible in Honour of Robert Gordon, edited by Geoffrey Khan and Diana Lipton, 387-418. Leiden/Boston: Brill, 2011.
Müller-Sommerfeld, Hannelore. "Gunst und Tragik einer Privilegierung: Karäer im Osten Europas im 20. Jahrhundert." Judaica 67.1 (2011): 48-96.
Süleymanov, Seyyar. "Günümüz dünyasında Karaylerin dağılımı [Dispersion of Karaites in Contemporary World]." In Uluslararası Karay Calışmaları Sempozyumu Bildirileri (5-8 Nisan 2010) / International Symposium on the Karaite Studies (05-08 April, 2010), edited by Mehmet Alpargu, Yücel Öztürk and Bilal M. Çelik, 131-142. Bilecik: Bilecik Üniversitesi Yayınları, 2011.
Witkowski, Rafał. "Głos w dyskusji naukowej. Recenzja pracy Seraji Szapszała „Караимы в Литве” autorstwa Konstantinasa Jablonskisa [A Voice in an Academic Debate. A Review of Seraja Szapszał’s Work “Караимы в Литве”, Written by Konstantinas Jablonskis]." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 4 (2015): 173-182.
H
Altınkaynak, Erdoğan. "Hacı Serayya Şapşal: (biografi: 1873-1961) [Hadji Serayya Şapşal: 1873-1961 – Bibliography]." In Uluslararası Karay Calışmaları Sempozyumu Bildirileri (5-8 Nisan 2010) / International Symposium on the Karaite Studies (05-08 April, 2010), edited by Mehmet Alpargu, Yücel Öztürk and Bilal M. Çelik, 423-432. Bilecik: Bilecik Üniversitesi Yayınları, 2011.
Olach, Zsuzsanna. A Halich Karaim Bible Translation. Uppsala: Uppsala University: Department of Linguistics and Philology, 2012.
Olach, Zsuzsanna. A Halich Karaim Translation of Hebrew Biblical Texts. In Turcologica 98. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2013.
Köklü, İclal. "Halk hikâyelerinde içtimai hayat ve Karay Aşık Garip hikâyesinde içtimai hayat tezahürleri [Social Life in Folk Tales and Manifestation of Social Life in the Karaite Tale of Aşık Garip]." In Uluslararası Karay Calışmaları Sempozyumu Bildirileri (5-8 Nisan 2010) / International Symposium on the Karaite Studies (05-08 April, 2010), edited by Mehmet Alpargu, Yücel Öztürk and Bilal M. Çelik, 691-698. Bilecik: Bilecik Üniversitesi Yayınları, 2011.
Karatay, Osman. "Hazar’ın musevîleşme tarihi [History of the Khazars’ Conversion to Islam]." In Uluslararası Karay Calışmaları Sempozyumu Bildirileri (5-8 Nisan 2010) / International Symposium on the Karaite Studies (05-08 April, 2010), edited by Mehmet Alpargu, Yücel Öztürk and Bilal M. Çelik, 59-92. Bilecik: Bilecik Üniversitesi Yayınları, 2011.
Muchowski, Piotr. "Hebrajszczyzna karaimska: ‘święty język’ karaimów polsko-litewskich [Karaite Hebrew: ‘Holy Language’ of the Polish-Lithuanian Karaites]." In Karae Edom. Studia nad historią i kulturą karaimów I Rzeczypospolitej [Karae Edom. Studies on the History and Culture of the Karaites in the Polish-Lithuanian Commonwealth], 274-299. Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich UAM; Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, 2017.

Pages