Karaite Bibliography

Export 980 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
2017
Muchowski, Piotr. "Muchowski Judaizm karaimów polsko-litewskich: dokrtyna, praktyki i folklor [Judaism of the Polish-Lithuanian Karaites: Doctrine, Practice and Folklore]." In Karae Edom. Studia nad historią i kulturą karaimów I Rzeczypospolitej [Karae Edom. Studies on the History and Culture of the Karaites in the Polish-Lithuanian Commonwealth], 143-186. Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich UAM; Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, 2017.
Sklare, David. "Muʿtazilī Trends in Jewish Theology– A Brief Surveymore." İslami İlimler Dergisi 12, no. 2 (2017): 145-178.
Tuori, Riikka. "Notes on Karaite Hebrew qinot: Mourning and Poetry in Eastern Europe." Frankfurter Judaistische Beiträge 41 (2017): 37-53.
Tuori, Riikka. "“The One who Defeats the Power of the Stars”: Medieval Exegetics in Polish-Lithuanian Karaite Zemirot." In Exegesis and Poetry in Medieval Karaite and Rabbanite Texts: Karaite Texts and Studies. Karaite Texts and Studies. Vol. 9, edited by Elisabeth Hollender and Joachim J. M. S. Yeshaya, 271-291. Brill, 2017.
Segal-Eitan, Esther. "The Polemic of Rabbi Se'adyah with "Men from those who are called Jews" ["פולמוס רב סעדיה עם "אנשים ממי שנקראים יהודים]." Ben Ever le-Arav, no. 9 (2017): 60-69.
Jabłońska, Elżbieta. "Prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzone w roku 2017 [Conservation-Restoration Treatment Carried out in 2017]." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 6 (2017): 227-229.
Muchowski, Piotr, and Maciej Tomal. Register of the Karaite Wójt from Troki. A Critical Edition of the Heb. 4˚834 Manuscript from the Collection of the National Library of Israel. Paris: Editions Suger Press, Revue Européenne des Etudes Hébraïques, 2017.
Tirosh-Beḳer, Ofrah. "The Relative Pronoun Še- in Rabbinic Hebrew as Reflected in Karaite Sources." In Studies in Mishnaic Hebrew and Related Fields : Proceedings of the Yale Symposium on Mishnaic Hebrew, May 2014, edited by Elitzur A. Bar- Ash Siegal and Aaron J. Koller, 359-394. Jerusalem: Magnes, 2017.
Zawanowska, Marzena. "Religion in an Age of Reason: Reading Divine Attributes into the Medieval Karaite Bible Translations of Scriptural Texts." In Senses of Scripture, Treasures of Tradition, edited by Miriam L. Hjälm. BRILL, 2017.
Blau, Joshua. "Remarks on the Biblical Dictionary of David Alfasi [עיונים במילונו המקראי של אלפאסי]." Mehqarim be-lashon [Language Studies, מחקרים בלשון], no. 17-18 (2017): 89-94.
Muchowski, Piotr, and Maciej Tomal. Resolutions and Community Documents of the Polish-Lithuanian Karaites from 1553 to 1830: A Critical Edition. Paris: Editions Suger Press, Revue Européenne des Etudes Hébraïques, 2017.
Kazemi, Mohammad Reza. "The Role of Karaites in Jewish History." Journal of History Culture and Art Research 6, no. 1 (2017): 36-42.
Kalimi, Isaac. "Saadia Gaon and Abraham Ibn Ezra and Their Defense of the Written and Oral Torah." In Fighting over the Bible : Jewish Interpretation, Sectarianism and Polemic from Temple to Talmud and Beyond, 231-249. Leiden/Boston: Brill, 2017.
Çulha, Tülay. Seyfül'l-mülûk ile bediü'l-cemâl hikâyesi : (Kırım Karay rivayeti). Çankaya, Ankara: Türk Dil Kurumu, 2017.
Dönitz, Saskia. "Shemarya ha-Ikriti and the Karaite Exegetical Challenge." In Exegesis and Poetry in Medieval Karaite and Rabbanite Texts. Karaite Texts and Studies, edited by Elisabeth Hollender and Joachim J. M. S. Yeshaya, 228-248. Vol. 9. Leiden/Boston: Brill, 2017.
Katsumata, Wout, and Wout van Bekkum. "“Singing Songs about Songs”: Biblical and Exegetical Interconnections in Three Hebrew Hymns for Yōm Vayyōshaʿ (the Seventh Day of Passover)." In Exegesis and Poetry in Medieval Karaite and Rabbanite Texts, edited by Joachim J. M. S. Yeshaya and Elisabeth Hollender, 17-39. Vol. 9. Leiden/Boston: Brill, 2017.
Gold, David L. "A student of Jewish languages reads Michał Németh’s Unknown Lutsk Karaim Letters in Hebrew Script (19th–20th Centuries). A Critical Edition." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 6 (2017): 17-118.
Pawelec, Mariusz. "Tadeusza Czackiego spotkania z Karaimami [Tadeusz Czacki’s Encounters with the Karaims]." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 6 (2017): 135-162.
Gaash, Amir. "The Terms נענוע, שכינה, משכן, and משוכן in the Karaite Grammatical Treatise Meʾor ʿAyin [המונחים נענוע, שכינה, משכן ומשוכן בחיבור הדקדוקי הקראי 'מאור עין]." Leshonenu 79, no. 3 (2017): 344-354.
Lasker, Daniel J. Translations of Rabbi Judah Halevi’s Kuzari. The Torah. A Historical and Contextual Approach (on-line), 2017.
Sasson, Ilana. "On Wisdom, Creation, and Angels: A Karaite Commentary on Proverbs 8." Revue des Études Juives [REJ] 176, no. 1-2 (2017): 49-88.
Tomal, Maciej. "Wspólnota karaimów polsko-litewskich w XVII i XVIII wieku: życie codzienne i folklor [The Community of the Polish-Lithuanian Karaites in the 17th and the 18th Centuries: Everyday Life and Folklore]." In Karae Edom. Studia nad historią i kulturą karaimów I Rzeczypospolitej [Karae Edom. Studies on the History and Culture of the Karaites in the Polish-Lithuanian Commonwealth], 238-273. Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich UAM; Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, 2017.
Gąsiorowski, Stefan. "Włodzimierz Zajączkowski biografista. Współpraca krakowskiego turkologa z Polskim Słownikiem Biograficznym w latach 1947-1976." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 6 (2017): 7-16.
Witkowski, Rafał. "Z dziejów karaimów w Wielkim Księstwie Litewskim: uwagi krytyczne nad źrółami i stanem badań (do XIX w.) [History of the Karaites in the Grand Duchy of Lithuania: Critical Remarks on Secondary Sources and the State of Research (Until 19th C.)]." In Karae Edom. Studia nad historią i kulturą karaimów I Rzeczypospolitej [Karae Edom. Studies on the History and Culture of the Karaites in the Polish-Lithuanian Commonwealth], 6-142. Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich UAM; Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, 2017.
Pronobis-Gajdzis, Małgorzata. "Zachować dla przyszłych pokoleń. Sprawozdanie z prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych w roku 2017 przy rękopisie karaimskim JSul.I.28." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 6 (2017): 231-234.

Pages