Karaite Bibliography

Export 965 results:
[ Author(Desc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Almanach Karaimski [Karaite Almanac]. Wrocław: Bitik – Oficyna Wydawnicza ZKP, 2007.
Abkowicz, Mariola. "Działalność organizacyjna Karaimów z pierwszej fali emigracji rosyjskiej w przededniu II wojny światowej na podstawie korespondencji z hachanem Serają Szapszałem." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 3 (2014): 7-24.
Abkowicz, Mariola. "Diariusz trocki jako źródło do badań nad historią samorządu trockiego oraz społeczności karaimskiej w Trokach w latach 1918–1927." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 6 (2017): 201-223.
Abkowicz, Mariola. "Karaimskie życie społeczne w Polsce po roku 1945 [Karaite Social Life in Poland After 1945]." In Karaimi, edited by Beata Machul-Telus, 180-205. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe, 2012.
Abkowicz, Mariola. "Nowe dane o biografii karaimskiego poety Szymona Kobeckiego [New Facts in the Biography of the Karaim Poet Simon Kobecki]." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 5 (2016): 7-33.
Abkowicz, Mariola. Karaj jołłary – karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii [The Karaim Routes. Karaims in Old Photographs]. Wrocław: Bitik – Oficyna Wydawnicza ZKP, 2010.
Almanach Karaimski [Karaite Almanac]. Wrocław: Bitik – Oficyna Wydawnicza ZKP, 2013.
Abkowicz, Mariola. "Towarzystwo edukacyjne "Limmud Tora". Reforma szkolnictwa karaimskiego na początku XX w. w Trokach w świetle dokumentów [The “Limmud Torah” Educational Society. Karaim Education Reform in Trakai at the Beginning of the 20th Century]." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 4 (2015): 147-165.
Abragamovich, Ameliya. "Английско-польско-караимский разговорник (луцко-галичский диалект) [English-Polish-Karaite Phrasebook (Lutsk-Galich Dialect)]." Караимское наследие [Karaimskoe nasledie], no. 5 (2012): 40-41.
Abragamovich, Ameliya. "Русско-украинско-караимский разговорник (луцко-галичский диалект) [Russian-Ukrainian-Karaite Phrasebook (Lutsk-Galich Dialect)]." Караимское наследие [Karaimskoe nasledie] , no. 4 (2012): 19-27.
Abragamovich, Ameliya. "Русско-украинско-караимский разговорник (луцко-галичский диалект) [Russian-Ukrainian-Karaite Phrasebook (Lutsk-Galich Dialect)]." Караимское наследие [Karaimskoe nasledie], no. 2 (2011): 9-16.
Abragamovich, Ameliya. "Русско-украинско-караимский разговорник (луцко-галичский диалект) [Russian-Ukrainian-Karaite Phrasebook (Lutsk-Galich Dialect)]." Караимское наследие [Karaimskoe nasledie] , no. 3 (2011): 52-55.
Abragamovich, Ameliya. "Русско-украинско-караимский разговорник (луцко-галичский диалект) [Russian-Ukrainian-Karaite Phrasebook (Lutsk-Galich Dialect)]." Караимское наследие [Karaimskoe nasledie] , no. 7 (2013): 37-38.
Abragamovich, Ameliya. "Английско-польско-караимский разговорник (луцко-галичский диалект) [English-Polish-Karaite Phrasebook (Lutsk-Galich Dialect)]." Караимское наследие [Karaimskoe nasledie], no. 2 (2011): 17-24.
Abragamovich, Ameliya. "Английско-польско-караимский разговорник (луцко-галичский диалект) [English-Polish-Karaite Phrasebook (Lutsk-Galich Dialect)]." Караимское наследие [Karaimskoe nasledie], no. 7 (2013): 39-40.
Abragamovich, Ameliya. "Русско-украинско-караимский разговорник (луцко-галичский диалект) [Russian-Ukrainian-Karaite Phrasebook (Lutsk-Galich Dialect)]." Караимское наследие [Karaimskoe nasledie] , no. 6 (2013): 43-44.
Abragamovich, Ameliya. "Караим Зигмунт Абрагамович — сын земли галицкой [Karaim Zygmunt Abragamovich – Son of the Galician Land]." Караимское наследие [Karaimskoe nasledie], no. 5 (2012): 21-22.
Abragamovich, Ameliya. "Английско-польско-караимский разговорник (луцко-галичский диалект) [English-Polish-Karaite Phrasebook (Lutsk-Galich Dialect)]." Караимское наследие [Karaimskoe nasledie], no. 6 (2013): 44-45.
Abragamovich, Ameliya. "Русско-украинско-караимский разговорник (луцко-галичский диалект) [Russian-Ukrainian-Karaite Phrasebook (Lutsk-Galich Dialect)]." Караимское наследие [Karaimskoe nasledie] , no. 5 (2012): 38-39.
Agroskin, Arseniy. "Караимско-раввинистическая полемика XVI–XIX вв. на полях антихристианского полемического трактата. Сэфер ѓа-Ницахон в неопубликованной рукописи из коллекции Гинцбургов (РГБ)." Тирош [Tirosh] 19 (19) (2019): 102-123.
Ahmetbeyoğlu, Ali. "İstanbul’un solan bir rengi: Karay Türk cemaatı [The Fading Color of Istanbul: The Turkish Karaite Community]." In Uluslararası Karay Calışmaları Sempozyumu Bildirileri (5-8 Nisan 2010) / International Symposium on the Karaite Studies (05-08 April, 2010), edited by Mehmet Alpargu, Yücel Öztürk and Bilal M. Çelik, 479-490. Bilecik: Bilecik Üniversitesi Yayınları, 2011.
Akav, Kateryna. "Караимские образы в творчестве художника Бари Эгиза [Karaite Images in Bari Egiz’s Art]." Обсерватория культуры [Observatory of Culture] 1, no. 1 (1) (2016): 53-61.
Akav, Kateryna. "О некоторых чертах декоративноприкладного искусства крымских караимов (XIX–XX вв.) [On the Fine and Decorative Arts of the Crimean Karaites in the 19th-20th Centuries]." Тирош [Tirosh] 19 (19) (2019): 253-266.
Akav, Kateryna. "Караимская кенаса: структура интерьера, ритуальная атрибутика и предметы литургии [Karaite Kenasa: Interior Structure, Ritual Paraphernalia and Items of Liturgy]." Вопросы крымскотатарской филологии, истории и культуры [Questions of Crimean Tatar Philology, History and Culture], no. 2 (2016): 131-136.
Akav, Kateryna. "Колекція предметів Караїмської літургії, побуту та творів образотворчого мистецтва в євпаторійському краєзнавчому музеї [Collection of Items of Karaite Liturgy, Life and Fine Art in Eupatoria Museum of Local History]." Вісник Львівської національної академії мистецтв [Bulletin "Visnyk of Lviv National Academy of Arts"], no. 27 (2015): 125-136.

Pages