Karaite Bibliography

Export 980 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
1
Chiesa, Bruno. "A 14th-Century Karaite View of Jewish History and Philosophy of Religion." Ginzei Qedem [Genizah Research Annual], no. 12 (2016): 13-44.
Harviainen, Tapani. "An 1843 Karaim Dowry List from Crimea – Turkic in Hebrew Appearance." Anantaṁ Śāstram, no. 108 (2010): 265-280.
4
Kokizov, Y. D. "44 Mezar taşı [44 Tombstone]." In Uluslararası Karay Calışmaları Sempozyumu Bildirileri (5-8 Nisan 2010) / International Symposium on the Karaite Studies (05-08 April, 2010), edited by Mehmet Alpargu, Yücel Öztürk and Bilal M. Çelik, 859-868. Bilecik: Bilecik Üniversitesi Yayınları, 2011.
A
Yeshaya, Joachim J. M. S. "Aaron ben Joseph’s Poem for Pārāshat Yitrō Considered in Light of His Torah Commentary Sēfer ha-miḇḥār." In Exegesis and Poetry in Medieval Karaite and Rabbanite Texts. Karaite Texts and Studies, edited by Joachim J. M. S. Yeshaya and Elisabeth Hollender, 207-227. Vol. 9. Leiden/Boston: Brill, 2017.
Akhiezer, Golda, and Jacob Simchoni. "Abraham ben Josiah Troki." In Encyclopaedia Judaica, 303. Vol. 1. Detroit, Michigan: Macmillan Reference USA in association with the Keter Pub. House, 2007.
Çulha, Tülay. "Abraham Ben Shemuel Firkovich (Acı Baba, Biliwli Uxuxan) [Abraham Son of Shemuel Firkovich]." In Uluslararası Karay Calışmaları Sempozyumu Bildirileri (5-8 Nisan 2010) / International Symposium on the Karaite Studies (05-08 April, 2010), edited by Mehmet Alpargu, Yücel Öztürk and Bilal M. Çelik, 395-405. Bilecik: Bilecik Üniversitesi Yayınları, 2011.
Tuori, Riikka. "Abraham Ben Yoshiyahu of Trakai: a 17th century Karaite Physician in the Polish Court." Korot : the Israel Journal of the History of Medicine and Science 19 (2009): 197-210.
Klimova, Veronika. "Abraham Firkowicz: introduction to Sep̄er Massa u-Mriḇa." Jewish History Quarterly [Kwartalnik Historii Żydów], no. 3 (2017): 505-518.
Boušek, Daniel. "The Abrogation of Mosaic Law in Judaism’s medieval Polemic with Islam: Se‘dyah Gaon, Ya‘qūb al-Qirqisānī, Maimonides." In Jewish Studies in the 21st Century: Prague-Europe-World, edited by Marcela Zoufalá, 29-57. Vol. 29. Judische Kultur: Studien Zur Geistegeschichte, Religion Und Literatur 29. Wiesbaden: Harrassowitz, 2014.
Szpiech, Ryan. "The absent heresy: Karaism and Karaites in the polemical works of Alfonso de Valladolid (v. 1347)." Archives de sciences sociales des religions 182, no. 2 (2018): 191-206.
Goldstein, Miriam. "Abū l-Faraj Hārūn (Jerusalem, 11th c.) on "majāz", between "uṣūl al-naḥw, uṣūl al-fiqh" and "i'jāz al-Qur'ān." Der Islam (Berlin) 90, no. 2 (2013): 376-411.
Kizilov, Mikhail. "Administrative structure of the Crimea before and after the Russian annexation of 1783." Афро-азиатские общества: история и современность [Vostok. Afro-aziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost], no. 5 (2016): 53-63.
Sadan, Arik. "On the Advantages of Studying the Book of Job as Outlined in Yefet ben ‘Eli’s Commentary." In Jewish Bible Exegesis from Islamic Lands: The Medieval Period, edited by Meira Polliack and Athalya Brener-Idan, 271-276. Atlanta, GA: Society of Biblical Literature Press, 2019.
Güllüdağ, Nesrin. "Affinity names in Karaite Turkish." The Journal of Academic Social Science Studies 5, no. 6 (5) (2012): 205-217.
Cichocki, Dariusz. "Aleksander Dubiński (1924–2002) – uczony, nauczyciel, przewodnik [Aleksander Dubiński (1924–2002) – a Scholar, a Teacher, and a Guide]." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 3 (2014): 121-124.
Almanach Karaimski [Karaite Almanac]. Wrocław: Bitik – Oficyna Wydawnicza ZKP, 2007.
Almanach Karaimski [Karaite Almanac]. Wrocław: Bitik – Oficyna Wydawnicza ZKP, 2013.
Ben-Shammai, Haggai. "al-Uṣūl al-Muhaḏḏabiyya / A Joint Theological Project of a Karaite Scholar and a “Chief Justice” in Fāṭimid Egypt Revisited." Intellectual Historyof the Islamicate World 8 (2020): 224-232.
Zawanowska, Marzena. "A-mistyczny mesjanizm wczesnych Karaimów: racjonalistyczne podejście do egzegezy biblijnej [A-mystical Messianism of Early Karaites: Rationalist Approach to Biblical Exegesis]." Jewish History Quarterly [Kwartalnik Historii Żydów] 230, no. 02 (2009): 141-162.
Smętek, Dorota. "Analiza porównawcza krymskokaraimskich piosenek ludowych [Comparative Analysis of Crimean Karaim Folk Songs]." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 4 (2015): 33-45.
Zawanowska, Marzena. "Anan ben Dawid jako archetyp religijnego wichrzyciela: O tym, jak raw Natronaj Gaon przyczynił się do wykreowania przywódcy ananitów na ojca założyciela karaizmu." Jewish History Quarterly [Kwartalnik Historii Żydów] 263, no. 3 (2017): 321-340.
Zawanowska, Marzena. "Anan ben Dawid jako islamizujący heretyk żydowski: o tym, jak raw Saadia Gaon stworzył mit fundacyjny karaizmu [Anan ben David as Islam-leaning Jewish Heretic: how Rav Saadia Gaon Laid Down the Founding Myth of Karaism]." Jewish History Quarterly [Kwartalnik Historii Żydów] 265, no. 1 (2018): 9-34.
Zajączkowska-Łopatto, Maria Emilia. "Ananiasz Zajączkowski – orientalistyka przede wszystkim [Ananiasz Zajączkowski – above all Orientalistics]." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 3 (2014): 133-148.
Ismayilova, Aygün. "Ananiasz Zajączkowski w Azerbejdżanie [Ananiasz Zajączkowski in Azerbaijan]." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 3 (2014): 41-48.

Pages