Anan ben Dawid jako islamizujący heretyk żydowski: o tym, jak raw Saadia Gaon stworzył mit fundacyjny karaizmu [Anan ben David as Islam-leaning Jewish Heretic: how Rav Saadia Gaon Laid Down the Founding Myth of Karaism]