Modern İsrail’de Karâî Olmak: Mısır Kökenli Karaîlerin İsrail’deki Sorunları [Being A Karaite In Modern Israel: The Problems of Egyptian-born Karaites in Israel]

Bagir, Muhammed Ali. "Modern İsrail’de Karâî Olmak: Mısır Kökenli Karaîlerin İsrail’deki Sorunları [Being A Karaite In Modern Israel: The Problems of Egyptian-born Karaites in Israel]." TYB AKADEMİ Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi İsrail Sayısı, Sayı 21 (2017): 105-128.