44 Mezar taşı [44 Tombstone]

Kokizov, Y. D. "44 Mezar taşı [44 Tombstone]." In Uluslararası Karay Calışmaları Sempozyumu Bildirileri (5-8 Nisan 2010) / International Symposium on the Karaite Studies (05-08 April, 2010), edited by Mehmet Alpargu, Yücel Öztürk and Bilal M. Çelik, 859-868. Bilecik: Bilecik Üniversitesi Yayınları, 2011.