Analiza porównawcza krymskokaraimskich piosenek ludowych [Comparative Analysis of Crimean Karaim Folk Songs]

Smętek, Dorota. "Analiza porównawcza krymskokaraimskich piosenek ludowych [Comparative Analysis of Crimean Karaim Folk Songs]." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 4 (2015): 33-45.