Polscy turkolodzy Karaimi: Od przedmiotu do podmiotu badań naukowych [Polish Karaite Turkologists: From the Object to the Subject of Scientific Research]

Sulimowicz, Anna. "Polscy turkolodzy Karaimi: Od przedmiotu do podmiotu badań naukowych [Polish Karaite Turkologists: From the Object to the Subject of Scientific Research]." In Karaimi, edited by Beata Machul-Telus, 119-144. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2012.