Początki seminarium turkologicznego prof. Ananiasza Zajączkowskiego: 1933–1936 [The Beginnings of Ananiasz Zajączkowski’s Turkology Seminar: 1933–1936]