Protokoły z posiedzeń organizacji karaimskich w II Rzeczypospolitej (1924–1928) [The Minutes of the Karaite Organizations Based in the Republic of Poland (1924–1928)]