Pavadinimas Karaim Apibūdina (...) Tam Tikrą, Nuo Kitų Skirtingą, Tautybę: Modernios Karaimų Tapatybės Kūrimas [Term Karaim Indicates (...) That It Is True, but from the Others Different Nation: Formation of the Mondern Karaite Identity]