Aleksander Dubiński (1924–2002) – uczony, nauczyciel, przewodnik [Aleksander Dubiński (1924–2002) – a Scholar, a Teacher, and a Guide]