Karay Türklerinin Dili (Troki Diyalekti)

Gülsevin, Selma. Karay Türklerinin Dili (Troki Diyalekti). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2016.