Prawne aspekty funkcjonowania społeczności karaimskiej w II Rzeczypospolitej [Legal Basis of Karaite’s Community in the Second Polish Republic]