Między Judaizmem a Islamem – rzecz o początkach Karaizmu [Between Judaism and Islam—or the Origins of Karaism]

Zawanowska, Marzena. "Między Judaizmem a Islamem – rzecz o początkach Karaizmu [Between Judaism and Islam—or the Origins of Karaism]." Jewish History Quarterly [Kwartalnik Historii Żydów], no. 257 (2016): 11-34.