Anan ben Dawid jako archetyp religijnego wichrzyciela: O tym, jak raw Natronaj Gaon przyczynił się do wykreowania przywódcy ananitów na ojca założyciela karaizmu