Motyw myszy w folklorze karaimskim z Krymu [The Motif of a Mouse in Karaim Folklore from the Crimea]

Sulimowicz, Anna. "Motyw myszy w folklorze karaimskim z Krymu [The Motif of a Mouse in Karaim Folklore from the Crimea]." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 6 (2017): 171-198 .