Prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzone w roku 2017 [Conservation-Restoration Treatment Carried out in 2017]

Jabłońska, Elżbieta. "Prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzone w roku 2017 [Conservation-Restoration Treatment Carried out in 2017]." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 6 (2017): 227-229.