Muchowski Judaizm karaimów polsko-litewskich: dokrtyna, praktyki i folklor [Judaism of the Polish-Lithuanian Karaites: Doctrine, Practice and Folklore]

Muchowski, Piotr. "Muchowski Judaizm karaimów polsko-litewskich: dokrtyna, praktyki i folklor [Judaism of the Polish-Lithuanian Karaites: Doctrine, Practice and Folklore]." In Karae Edom. Studia nad historią i kulturą karaimów I Rzeczypospolitej [Karae Edom. Studies on the History and Culture of the Karaites in the Polish-Lithuanian Commonwealth], 143-186. Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich UAM; Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, 2017.