Piosenki nogajskie w krymskokaraimskiej medżumie Qılcı’ego [Nogay Songs in Qılcı’s Crimean Karaim Mejuma]

Aqtay, Gulayhan. "Piosenki nogajskie w krymskokaraimskiej medżumie Qılcı’ego [Nogay Songs in Qılcı’s Crimean Karaim Mejuma]." Almanach Karaimski [Karaite Almanac], no. 7 (2018): 7-24.