Prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzone w 2018 roku przy rękopisach karaimskich (sygn. JSul.I.26, JSul.I.29) [Conservation-Restoration Treatment of Karaim Manuscripts (Accession Numbers JSul.I.26, JSul.I.29) Carried out in 2018]